ଓଡ଼ିଆ ହିରୋ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଧନୀ କିଏ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ରେ ହାତ ଦେବେ

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଅଭିନେତା ଙ୍କ ବିଷୟ ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏଠାରେ ଆମେ ମୂଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଚାରୋଟି ଅଭିନେତା ଙ୍କ ବିଷୟ ରେ କଥା ହେବା । ଯେଉଁ ମାନେ ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଓଲିଉଡ ରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ରରହିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସଚୀ ମିଶ୍ର ସେ 2007 ମସିହା ରେ ପାଦ ଦେଇ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହିଁ ହିଟ୍ ହୋଇ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ । ଏବଂ ତାହା ସୁପର ହିଟ୍ ଥିଲା ବର୍ତମାନ ଯାଏ ସେ 36 ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ 7 ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଥାନ୍ତି ।

ଏହା ପରେ ରହିଛନ୍ତି ବାବୁ ସାନ ମହାନ୍ତି ସେ 2009 ରେ ଫିଲ୍ମ ରେ ପାଦ ଦେଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ରୋମିଓ ଦା ଲଭର ବୟ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେ ଯେତେ ବି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଛି । ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜିବନ କାଳ ମଧ୍ୟ ରେ 40 ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 16 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦମ୍ ରୟ , ସେ 2006 ମସିହା ରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ ରେ ପାଦ ଦେଇ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲାରେ , ଜାହାକୁ ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇ ଥିଲା , ସେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 10 ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଥାନ୍ତି ।ଏବଂ ସେଷ ରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ।

ସେ ଫିଲ୍ମ ରେ ପାଦ ଦେଇ ଥିଲେ 2004 ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଆଇଲଭ ୟୁ ଥିଲା , ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ଅଭିନେତା ସେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 25 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ରେ ବହୁତ  ଓଲିଉଡ ରେ ଅଭିନେତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏମାଉଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ଏହି କେତୋଟି ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କ ବିଷ. ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ

ସେମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ରେ ରହି ଥାନ୍ତି , ସେମିତି ରେ ଆପଣ ମାନେ ଆହୁରୀ ବି ଏମିତି ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କ ଆୟ ସମ୍ମନ୍ଧିୟ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇ ଦେବେ , ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ନିଶ୍ଟିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇ ଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *