ବାଳ ନରହିଲେ ଅଶୁଭ ! କେଉଁ ବାଳ କାଟିଲେ ପୁଅମାନେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି,ପୁଅଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁଠି ବାଳ ନଥିଲେ ଅଶୁଭ

fgjghjlsgfdh

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟାଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରେ ବାଳ କମ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା ସେହି ସବୁ ପୁରଷ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ର କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରେ ବାଳ ରହିଲେ ତାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରେ ବାଳ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ତାହା ଅଶୁଭ ହୋଇ ଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ରେ ଜାଣିବା ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁରଷ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଡ ର ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଆକାର ପ୍ରକାର ଆପଣ ଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ରେ ବହୁତ କିଛି କହିଥାଏ ମୁଖ୍ଃତ ଯେଉଁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଆଖିର ବାଳ ମୋଟା ଏବଂ ଘନ ହୋଇ ଥାଏ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ।dsffffffkty

ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହିନ ପ୍ରକାର ଆଖିର ବାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁୁଭ ହେବା ର ପ୍ରତୀକ ଦେଖା ଦେଇଥାୀନ୍ତି ଏହି ଭଳି ପୁଅ ମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା କାରଣ ରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହିତ ସମାଜ ରେ ନିଜ ବଳ ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟର ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଘର ପ୍ରତି ରହିଥିବା କର୍ତ୍ତ୍ୟବ କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଆଖିର ବାଳ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେହି ପୁଅ ମାନେ ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ରେ ସେମାନେ ହାତ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେହି କାମ ହୋଇଯାଏ ଏହି ପରି ପୁଅ ମାନେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ।sdhtfgjkhuuk

କାର୍ଯ ରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ରେ ଅଧିକ ବାଳ ରହିଥାଏ ସେହି ପରି ପୁଅ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ପରି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନ ର ଅଭାବ ହୋଇ ନଥାଏ ଏମାନେ ଜୀବନ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ପାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଏପରି କେତେ ଗୁଡିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ରେ କେତେକ ଅଙ୍ଗ ରେ ବାଳ ରହିଥିବା କାରଣ ରୁ ସେମାନେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ରେ କେତେକ ଅଙ୍ଗ ରେ ବାଳ ଥିବା କାରଣ ରୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ।zFvdhngkhj

ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଦାଢୀ ରେ ବାଳ ଉଠି ନଥାଏ ସେମାନେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେକ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଦାଢୀ ରେ ବାଳ ଉଠି ନଥାଏ କେବଳ ଥପୋଣି ପାଖ ରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ବାଳ ଉଠିଥାଏ ଏପରି ପୁଅ ମାନେ ଅଶୁଭ ର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ।ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *