କେତେ ପ୍ରକାରର ଚୁମ୍ବନ ରହିଛି ନିଜ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ କେଉଁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ବିଷୟ ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବୁ କି କେତେ ପ୍ରକାରର ଚୁମ୍ବନ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ସବୁ କଣ କଣ ଅଟେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ଟି ହେଲା କପାଳ ରେ ଚୁମ୍ବନ କରିବା , ତେବେ ଏହି କିସ୍ ର ମାନେ ହେଲା ଏହାକୁ ସର୍ବଜନିନ ଅଟେ ଏହାକୁ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ କରି ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ସେହି ଲୋକ ପାଇଁ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ ପାରିବେ ,ସେହି ପରି ଦୁଇ ରେ ଗାଲ ରେ କିସ୍ କରିବା , ଯଦି କେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗାଲ ରେ କେହି କିସ୍ କରି ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରେ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବି ନେବେ । ଏବଂ ଏହାକୁ କୋପଲ୍ସ ଏବଂ ୱାଇଫ୍ ଏବଂ ହଜ୍ବେଣ୍ଡ ହେଉନ୍ତୁ ସବୁ କରି ପାରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ଦୂରତ୍ୱ ପାଖେଇ ଆସେ । ସେହି ପରି କିସ୍ ଯଦି ବେକ ରେ ଦିଆ ଯାଏ । ଯଦି କେହି କାହାକୁ ବେକ ରେ କିସ୍ ଦେଇ ତାନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ସେ ଅଧିକ ଚାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାମାଣଣିତ ହୋଇ ଥାଏ , ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାସ୍ କରି ପାର୍ଟନ ମାନେ ଦେଇ ଥାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଏହା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଥାଏ । ସେହି ପରି ସେଷ ରେ ଓଠ ରେ କିସ୍ କରିବା ମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଅଟେ ଏବଂ ତା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ବୋଲି ଜାଣି ନେବେ ,ହାତ ରେ କିସ୍ କରିବା ,ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଥିବେ ପ୍ରେମମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ହାତ ରେ କିସ୍ କରି ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଏହା ପ୍ରେମ ର ଗୁରୁତ୍ୱ କୁ ବୁଝେଇ ଥାଏ । ସେହି ଲୋକ ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରେମ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ । କାନ୍ଧ ରେ କିସ୍ କରିବା ଏମିତି ହେଉ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେହି ଲୋକ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ରହିଛି , ଏହାକୁ ବି କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ର ସଂମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇ ଥାଏ  ସେହି ପରି ଆପଣ ମାନେ ଏହା ପ୍ରକାରର କିସ୍ କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଏହି ଚୁମ୍ବନ କରି ପାରିବେ ତେବେ ଆମର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *