ଏହି ଝିଅ ମାନେ ମିଛ କହିବା କୁ ମିଛ ଶୁଣିବା କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ବିବାହ ପରେ

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ନାମ ର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ମୋଟେ ବି ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ , ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କଣ ସେହି ଦୁଇଟି ନାମ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା ତେବେ ତା ପୂର୍ବ ରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ କି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ବିଷୟ ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଷ୍ଟ କୁ ସେଷ ଯାଏ ପଢନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଜ୍ୟତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ରେ ଏମିତି କିଛା ପାଠ ରହିଛି ଜାହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟ ରେ ଜଣେଇ ଦେଇ ଥାଏ , ଯେମିତି କି ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ହସ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ସଂମ୍ପର୍କ ରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ରେ ଏମିତି ବି କିଛି କଥା ରହିଛି, ଜାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ର ଅତିତ , ବର୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ରେ ଜାଣି ହୋଇ ଥାଏ । ସେହି ଠାରେ କୁହା ଜାଇ ଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ନାମ ର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରେ କହିବୁ ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ ବେଳେ ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଟି ହେଲା  S ନାମ ର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରେ କହିବା ତେବେ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଖର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦିମାଗ୍ ସବୁ ବେଳେ ତେଜ୍ ହୋଇ ଥାଏ , ଏମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏମାନେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ର ଦୁଖଃ ଦେଖି ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ , ଏମାନେ ସବୁ ସମୟ ରେ ଅନ୍ୟ ର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ଥାନ୍ତି , ଅସୁବିଧା ରେ ପଡି ଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସବୁ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥାନ୍ତି ହେଲେ ମିଛ କହୁ ଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ପସନ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୁଇ ରେ A ନାମର ଝିଅ ଏମାନେ ସବୁ ବେଳେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ର ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ସଫା ହଦୃୟ ହୋଇ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ବି ହୋଇ ଥାନ୍ତି ,ଏମାନେ ମିଛ କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି , ମିଛ କହିବା କୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ , ଏବଂ କଥା କଥା ରେ ମିଛ କହୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଏମାନେ ମୋଟେ ବି ପସନ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ  ସେମିତି ରେ ଏହି ସବୁ ଲେଟର ର ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ସମୟ ରେ ନନିଜର ପତି ଙ୍କୁ ଖାତିର୍ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି  ମିଛ କରିବା ବା  ସୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ , ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଲାଗୁ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *