ବିବାହିତା ମହିଳା ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ୩ଟି ଗୁପ୍ତ ଇସାରା

rthftyujyk

ସାଧାରଣ ଭାବେ ଝିଅ ମାନେ ଲାଜ କରି ଥାନ୍ତି  ସେହିଥି ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ମନ କଥା କେବେ ବି ପୁଅ କୁ କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ,କେବଳ ଇସାରା ମାଧ୍ୟମ ରେ ସେମାନେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଝିଅ କେତେ ବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଝିଅ ଏମିତି ହେଲେ କେଉଁ ଇସାରା ଦେଇ ଥାଏ । ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସେହି ଇସାରା ଗୁଡିକ କଣ ,ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଝିଅ ଯେତେ ବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଏ ।fcvdrzhtyj

ସେହି ସମୟ ରେ କଥା ବାହାନା ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ ଥାଏ । ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ ଏହି ଇସାରା ଗୁ଼ଡିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ  ଏମିତି ହେଲେ ସେହି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି  ସେହି ପରି ଦୁଇ ନମ୍ବର ରେ ଝିଅ ର ମୁହଁ ରୁ ଜାଣିବା ,ଏମିତି ରେ ଝିଅ ଯେତେ ବେଳେ ରୋମାନ୍ସକରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେହି ସମୟ ରେ ସେ ଲାଜ କରେ ଏବଂ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ହୋଇ ଯାଏ । ସେହି ପରି ଝିଅ ଯେତେ ବେଳେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେହି ସମୟ ରେ ସେ ବାଳ ସହିତ ଖେଳେ ସେ ନିଜର ବାଳ କୁ ନିଜ ସାଥି ଉପରେ ପକାଏAfsdthtf

ଏବଂ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ସେହି ପରି ବେଳେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟ ରେ ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶରୀର କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ବି କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ  ଏବଂ ସେହି ସମୟ ରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ରେ ପରିବର୍ତନ ଆସେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଜାଇ ଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁ ଥାନ୍ତି , ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣdcawsrhgdty

ଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ମୋର୍ଡ ରେ ରହିଛି ବହୁକ ସମୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମାନେ ରୋମାନ୍, କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ଓଠ କୁ କାମୁଡିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି ,ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *