ଡ୍ରେସ୍ ଚେଂଜ୍ କରିବା ବାହାନାରେ ବନଉଥିଲେ ଏମ୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧରା ପଡିଗଲେ ମହିଳା

ବନ୍ଧୁଗଣ ଡାକ୍ତର ଙ୍କୁ ଦୁନିଆଁ ରେ ଦ୍ୱତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହା ଜାଇ ଥାଏ । ହେଲେ ଯଦି ଏହି ଭଗବାନ ସୈତାନ୍ ର ରୂପ ନିଏ ତେବେ କଣ ହେବ । ସେମିତି ରେ ସମାଜ ରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣ ରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢି ଗଲାଣୀ ।ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ଠାରେ ଜଣେ ଲେଡି ଡକ୍ତାର ହୋଇ ନାରୀ ମାନ୍କ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି , ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜର୍ମାନ୍ ରେ ତେବେ ଏହି ଠାରେ ଜଣେ ଲେଡି ଡକ୍ଟର୍ ରହିଛନ୍ତି । ଯିଏ କେବଳ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସ୍ପେସାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ।

ତେବେ ସେହି ପରି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଯେତେ ବେଳେ କୈଣସି ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜର ଚେକପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି , ତେବେ ସେହି ପରି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ସେ କହନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଖାନା ରେ ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ ରେ ରହିଛି କି ଯିଏ ବି ଏଠାରେ ଚେକପ୍ କରିବ ତାକୁ ନିଜର ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ କୁ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପେସାଲ୍ ଡ୍ରସ୍ କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ । ତେବେ ସେହି ପରି ବେଳେ ସେ ନିଜର ଡାକ୍ତର ଖାନା ରେ ଗୋଟିଏ ଚେଞିଂ ରୁମ୍ ରଖିଛନ୍ତି , ସେହି ଠାରେ ଯେତେ ବେଳେ ମହିଳା ମାନେ ନିଜ ନିରବର୍ସ୍ତ ଭାବେ ଚେଞ୍ କରି ଥାନ୍ତି ।

ତେବେ ସେହି ସମୟ ରେ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ରେରେଟ୍ କ୍ୟମେରା ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ଥାଏ । ତେବେ ଏଠାରେ ଭାବନ୍ତୁ ମଣିଷ ର ବିଶ୍ୱାସ ରେ କେତେ ପରିମାଣ ରେ ବିଷ ଦିଆ ଜାଉଛୁ । ତେବେ ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଘଟଣା ର ପର୍ଦାଫାସ୍ ସେତେ ବେଳେ ହୋଇ ଥିଲା ଯେତେ ବେଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ନିଜର ନିୟୁଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ କୁ ଦେଖିଲେ ତେବେ ସେହି ସମୟ ରେ ସେ ସ୍ହି ସ୍ଥାନ କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ।

ତେବେ ସେମିତି ବେଳେ ସେ ଜାଇ ପୋଲିସ୍ ରେ କମ୍ପଲେନ୍ କରି ଥିଲେ ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ପୋଲିସ୍ ସେହି ଡାକ୍ତର ଖାନା ର ଡାକ୍ତର ଙ୍କୁ ଧରିବା ସହିତ କ୍ୟମେରା କୁ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଲ୍ କରିଛି ସେହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣି ପାରିଲେ କି ସେ ସେହି ଡାକ୍ତର ଖାନା ର ଚେଞିଂ ରୁମ୍ ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ ।

ଏବଂ ଏହି ପରି ବେଳେ ସେହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜର କିଛି ମହିଳା ସାଥି ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ ରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସେହି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ସେହି ଥିଲେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଲେ , ତଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ କି ବର୍ତମାନ ସମୟ ରେ ସେହି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମହିଳା ଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଥିବା ଅନେକ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ୍ ଜବତ୍ ବି କରିଛି ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *