ଏବେ ଅଜଣା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନାନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କଲ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ

hgfdkgs

ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଓଡିଓ କଲ୍ ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାଁନ୍ତି  ତେବେ ସେହିଥି ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟ ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଜାହାର ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଆପଣ ମାନେ ଉଠେଇ ପାରିବେ , ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫରେନର ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗାର୍ଲ ଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୋଇ ପାରିବେ । ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ କି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ର ନାମ ଟି ହେଲା ପିଅର୍ ଚାର୍ଟ ।hgtyjkuild

ଏହାକୁ ଆପନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଫାଇଲ୍ ସୋ କରିବ । ଏବଂ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସଠାରେ ରହି ଥିବା ME ଅଫସନ କୁ ଜାଇ ସେଠାରେ VIP ମେମ୍ବର ସିପ୍ ନେଇ ପାରିବେ ତଥା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିନିୟମ୍ ମେମ୍ବର ବି ହୋଇ ପାରିବେ , ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ୱାଲିଟ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ରହିଛି , ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୟେନ୍ ଦେଇ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେହି କୟେନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରି ସେହି କୟେନ୍fdsafhdjk

କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଜାହା ଫଳ ରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦ ର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାର୍ଟ କରି ପାରିବେ । ହୋମ୍ କୁ ଜାଇ ପପୂୁୁଲାର ଅଫସନ ରେ କିଲିକ୍ କରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଧିକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ,ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବେ ,ଏବଂ ସେହି ପରି ବିଗ୍ ବସ୍ ଅଫସନ୍ କୁ ଜାଇ ଆପଣ ମାନେ କିଏ କେତେ ସମୟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟ ରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରିବେ, ସେହି ପରି ସେଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡିସକୋଭାର୍ ଅଫସନ ମିଳି ଯିବ ଯେଉଁ ଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ପାରିବେ ,rgryjtiyld

ସେଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଓଡିଓ ଚାର୍ଟ ର ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଚେକ୍ କରି ପାରିବେ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଏପ୍ଲିକେସନ ର ଫାଇଦା ବିଷୟ ରେ ଜାଣି ପାରି ଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପାଇଁ ଆମକୁ ଫ୍ଲୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ , ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *