ସମ୍ବନ୍ଧ ପରେ ପରିଶ୍ରା କାହିଁକି କରାଯାଏ ଏହାର କାରଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

ବନ୍ଧୁଗଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କି ଶାରୀରିକ ସଂମ୍ପର୍କ ପରେ ଶରୀର କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ହୋଇ ଥାଏ । ଏବଂ ପ୍ରେମ ସଂମ୍ପର୍କ କୁ ମଜବୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯୈନ ସଂମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଥାନ୍ତି , ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୈନ ସଂମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ । ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ଙ୍କୁ ଖୁସୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରି ଥାନ୍ତି  ହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ରେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କି ଆମେ ଶାରୀରିକ ସଂମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ସଫା ସଫି ପ୍ରତି ଧ୍ୟନ ଦେଇ ନ ଥାଉ , ଜାହା ଫଳ ରେ ସେହି ସମ୍ମନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଏ , ଏମିତି ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ସୁସ୍ଥ ସଂମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜିବନ ଶୈଳି ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏବଂ ଅନେକ ଦମ୍ପତୀ ବି ରହି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ସମୟ ଅଭାବ କାରଣ ରୁ ସେମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ନିଜର ସେକ୍ସ ଲାଇଫ୍ କୁ ଉପଭୋଗ କରି ଥାନ୍ତି , ସେକ୍ସ ଲାଇଫ୍ କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ସଫା ସୁତୁରା ଉପରେ ଧ୍ୟନ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ନିଜକୁ ସଂଙ୍କ୍ରମଣ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ହେଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସଂଙ୍କ୍ରମଣ ର କୈଣସି ବି ଡର ନ ଥାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁତ୍ର ମାର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଜୋନନ୍ନ ମାର୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଥାଏ । ହେଲେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ଟି ମାର୍ଗ ଆସି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ରେ କମ୍ବାଇନ୍ ହୋଇ ଥାଏ ସେହିଥି ପାଇଁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସ ପରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ଥାଏ , ହେଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ  ହେଲେ ଏହି ବିଷୟ ରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେକ୍ସ ସଂମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନ କୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେହିଥି ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସଂମ୍ପର୍କ ପରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏହି ଥିରେ ରହି ଥିବା ଏଣ୍ଟି ଏସିଡ୍ ଗୁଣ ସବୁ ସଂଙ୍କ୍ରମଣ ରୁ ରକ୍ଷା କରି ଥାଏ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ରେ ଉପଭୋଗ କ୍ରିଆ ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ହୋରମନ ର ଚଳନନ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ରେ ହୋଇ ଥାଏ ଜାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଜନନ୍ନ ତନ୍ତ୍ର ତଥା ମୂତ୍ରା ସୟ ଉପରେ ବିଷଶ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ସେହି ପରି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ରେ ହିଁ ଜ୍ୱଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଥାଏ ଜାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ ର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥାଏ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସଂମ୍ପର୍କ ର ତୁରନ୍ତ ବାଦ୍ ପରିଶ୍ରା କରିଲେ ସେହି ଜ୍ୱଳନ କୁ ରୋକି ପାରିବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *