ପ୍ରେମ ରେ ପଡିଲେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଏହି ଅଙ୍ଗ ର ରଙ୍ଗ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳି ଯାଏ

a ja kd irolo

ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖି ଥିବେ ଯେଉଂ ସମୟ ରେ ଆମେ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ଙ୍କ ସାମ୍ନା କୁ ଜାଇ ଥାଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରକେ ଦେଖି ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବହୁତ ପରିମାଣ ରେ ଶବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଲ ର ରଙ୍ଗ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଲ୍ ହୋଇ ଜାଇ ଥାଏ । କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହୋଇ ଥାଏ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏହି ବିଷୟ ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଏହି ଦିନ ରେ ବମିକ୍ ଅଫ୍ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ରିସର୍ଚ୍ଛ ରୁ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି କି ।dttytusad

ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କୈଣସି ଝିଅ କୁ ଭଲ ପାଉ ଥାନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଡି ର ହଲ ଚଲ୍ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳି ଜାଇ ଥାଏ । ସେମିତି ର ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକର୍ଶଣ ହିଁ ହୋଇ ଥାଏ, ଜାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହୋରମୋନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଥାଏ କି ସାମ୍ନା ରେ ଥିବା ଲୋକ ଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି , ତେବେ ସେମିତି ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବହୁତ ଜୋର ରେ ଶବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ, ଏବଂ ସେହି ପରି ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଲ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗି ଥାଏ ।tyrdeyurt

ମନୁଶ୍ୟ ଶରୀର ରେ ହୋରମନ୍ ର ଲେବୁଲ୍ ରହି ଥାଏ । ସେହି ହୋରମନ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ରେ ବହି ରହି ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିବା ହସ ଆସିବା ତଥା କାହା ପ୍ରକତି ଇର୍ସା ଏମିତି ରେ କୈଣସି ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉତ୍ମନ ହେବା ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ରେ ରହି ଥିବା ହୋରମନ୍ ର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କୁ କରନ୍ତି । ତେବେ ସେହି ସମୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ରେ ଏହି ହୋରମନ୍ ର ଲେବୁଲ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗି ଥାଏ ତେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଏ ।hytuytfws

ସେମିତି ରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିିତ ଭାବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇ ସାରି ଥିବେ କି ପ୍ରେମ ରେ ପଡିଲେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତନ ହୋଇ ଥାଏ, ସେମିତି ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ,ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *