IAS QUESTION – କେଉଁ ଜିନିଷ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପଛ ରେ ଅଛି ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ?

IAS

ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି କଥା କୁ ଜାଣି ଥିବେ କି ଆଜିର ଦିନ ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ରେ କେତେ ପରିମାଣ ରେ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍ ହେଉଛି । ତେବେ ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରୀ ବି ପାଗଳ କରି ଦେଉଛି । ଆଜିର ସମୟ ର ଅଡୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ରେ ଇଣ୍ଟର୍ଭିୟୁ ରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁ ନ ଥିବା କାରଣ ରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବଧା ର ସମ୍ମଖୀନ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ସେହି ପରି ବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଲେଜବୁଲ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟ ରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଜାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞ୍ୟାନ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଣ୍ଟର୍ଭିୟୁ ରେ ପାସ୍ ହୋଇ ପାରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ।

ବନ୍ଧୁଗଣ IAS ପରିକ୍ଷା ରେ ପଚରା ଜାଇ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାହା ବିଷୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଟି ହେଲା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପଛ ରେ ଥାଏ ଓ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥାଏ ? ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଷୟ ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବା ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏହା ପୂର୍ବ ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଭାବେ ପୋଷ୍ଟ କୁ ସେଷ ଯାଏ ପଢନ୍ତୁ ଜାହା ଫଳ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ବିଷୟୟ ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣି ପାରିବେ ।

ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କୁ କେବେ ବି ଖରାପ ଉଦ୍ୟେଶ ରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣ ମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ।

question mark

ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଟି ହେଲା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପଛ ରେ ଥାଏ ଓ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥାଏ ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମାନେ କହି ପାରି ନ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ,

ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷ୍ୟର W ମାନେ ଗାଈ ର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର କଣ COW ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର କଣ WOMEN ତେବେ ଏହି ଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁ ଥିବେ କି ଗାଈ ର W ପଛରେ ରହି ଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମାନେ WOMEN ର W ଆଗରେ ରହିଛି , ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣି ଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇ ଦେବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *