ତୁମ ବୟସ କେତେ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି

hklfdhjgfk

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟାଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବୟସ ମୁଁ ଆପଣ ଙ୍କୁ ତାହା କହି ପାରିବି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ ଟ୍ରିକ କୁ ଶିଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ର ବୟସ କେତେ ତାହା ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହି ପାରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା ସେହି ମ୍ୟାଜିକ ଟ୍ରିକ ଟିକୁ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିଲାଗି ଆପଣ ଙ୍କୁ ଏହି 6 ଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଂ ପଡିବ ପ୍ରଥମେ କାଲକୁଲେଟର ଏବଂ ନିଜର ବ୍ରେନ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ର ବୟସ କହିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ ହୁଏdsagdjgk

ନଚେତ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସଠିକ ବୟସ କେତେ କହି ପାରିବେନି ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆପଣ 1 ଠାରୁ 9 ଭିତ ରେ କୈଣସି ସଂଖ୍ୟା ଭାବନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଟି ହେଲା X ଏହି X ସଂଖ୍ୟା ଟିକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ର ଗୁଣନ ଫଳ ଯାହା ହେବ ତାପରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟ ସହ 5 ମିଶାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାକୁ 50 ଥର ଗୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତ ରେ ଆସି ସାରିଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଟିକୁ 1767 ସହ ମିଶାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତ ରେ ଆସି ନ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣfdhfghkhkilhj

ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଟିକୁ 1766 ସହ ମିଶାନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଙ୍କ ପାଖ ରେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଟି ରହିବ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣ ଙ୍କ ର ବୟସ ରୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଟିକୁ ଫେଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଙ୍କ ପାଖ ରେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏହି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଟି ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଙ୍କ ର ବୟସ କହିଦେବି କିମ୍ବାasfvdfhhg,l

ଏହି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବି ଥିଲେ ତାହା କୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଙ୍କ ପାଖ ରେ ଯେଉଁ 2 ଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ସେହିଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଙ୍କ ର ବୟସ । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *