ଏହି 3 ଟି ଲକ୍ଷଣ ରୁ ଜଣନ୍ତୁ ତୁମ Bf/Gf ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଜାଣି ପାରିବ

କଣ ଏବେ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ତୁମମ ପାର୍ଟନର ତୁମକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉ ନାହାଁନ୍ତି । କଣ ତାଙ୍କର ମନ ଭରି ଗଲାଣୀ ତାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବ ରୁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଟେ ବି ଭଲ ପାଉ ନାହାଁନ୍ତି ,ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି , ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ , ଏହିଥି ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ସଂଙ୍କେଚ ବିଷୟ ରେ କହିବୁ ଯଦି ମେଚ୍ କରୁଛି ତେବେ ସେହି ମଣିଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା ତ ପ୍ରଥମ ସଂଙ୍କେତ ଜାହା ହେଲା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି । ତେବେ କେବେ ମଣିଷ କୁ ପ୍ରେମ ରେ ସମୟ କେବେ ବି ମଗା ଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସବୁ ବେଳେ ସମୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ବାହାରି ଆସି ଥାଏ , ଯଦି କେବେ ନିଜର ଲାଗେ ତ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଥାଉ , ସେମିତି ବେଳେ ଯଦି କେହି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁ ଥିବାର ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି । ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ,ଦୁଇ ନମ୍ବର ରେ ରହିଛି ଇଗନୋର କରିବା ,ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରେ କେବେ ନା କେବେ ଝଗଡା ନିଶଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇ ଥାଏ , ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖି ଥିବେ ହେଲେ ପାର୍ଟନ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ପରେ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି ।ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସେହି ଠାରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ଇଗନୋର ଆପମଙ୍କୁ କରିବାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛନ୍ତି , ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ,ଏବଂ ତିନି ରେ ରହିଛି , ତୁମକୁ ଏକା ଏକା ଫିଲିଂ ଲାଗେ , ଆପଣ ମାନେ ରିଲେସନନ ରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳି ଥାଏ । ସେମିତି ରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁୁ ଥିଲା ହେଲେ ଆଜିର ସମୟ ରେ ସେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗନୋର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଏକା ଫଲିଂ ହେୁଛି । ତେବେ ଆପଣ ଙ୍କ ପ୍ରରତି ତାଙ୍କକର ମୋଟେ ବି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *