ଝିଅ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ଲାଜ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।

ସଂମ୍ବୋଗ ପୂର୍ବ ରୁ ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଲାଜ କରି ଥାନ୍ତି ମହିଳା ମାନେ , ଜାଣି ଆପଣ ମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାରୀ ଟିଏ ହେବା ଏତେ ବି ସହଜ ହୋଇ ନ ଥାଏ , ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜିବନ ରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଖଃ ରହି ଥାଏ , ତେବେ ସେମିତି ରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହି ଥାଏ ଜାହାକୁ ଝିଅ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଜ କିମ୍ବା ଭୟ କରି ଥାନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନ ରେ ବି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ ଯାଏ ନାହିଁ , ଏହି ଦୁନିଆଁ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହି ଥାଏ ଜାହାକୁ ସେମାନେ କାହା ଆଗରେ ବି କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ,ସମୟ ରେ ଲଜ୍ଜିତ କରି ଥାଏ , କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ୟା ର ସମାଧାନ ବି ରହିଛି , ପ୍ରଥମେ ଛାତି ଉପରେ ବାଳ ଆସିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ୟା ଜନକ ଖବର ହୋଇ ଥାଏ । ଅନେକ ମହିଳା ମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ରେ ଆଜିର ଦିନ ରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ସେହି ସବୁ କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଉପାୟ ଆପଣେଇ ଥାନ୍ତି , ଦୁଇ ରେ ଅଣ୍ଡର ୱାର୍ମ ରେ ଝାଳ ଆମେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ଆମ କାଖ ରୁ ବହୁତ ଝାଳ ଅପସରଣ ହୋଇ ଥାଏ । ଏହା ସମୟ ସମୟ ରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇ ଥାଏ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଏମିତି ଝାଳ ବାହାରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଥାଏ , ଏହା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା କି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ମାନେ ଦିନ ରୁ ଦୁଇ ଥର ସଫା କରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରୁ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ପିଠି ରେ ଘିମିରି କିମ୍ବା ବ୍ରଣ ଆମକ ଚର୍ମ ର ଖାଲ ରେ ମଇଳା ଜମା ହେଲେ ଏହା ପଛ ପଟ ଦେଇ ବାହାରି ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଧିରେ ଧିରେ ବେଶୀ ହୋଇ ଥାଏ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ପରିମାଣ ରେ ହେଉଛି ବୋଲି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠାରେ ଆଲୋବେରା ଜେଲ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ , ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇ ଥାଏ କିଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଦେହ ରେ ଟିକିଏ ଗରମ ହେଲେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ରେ ପଡି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲଜ୍ୟା କରି ଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନେ ଖାସ୍ କରି ସଂମ୍ଭୋଗ ସମୟ ରେ ଏହା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡି ଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟି ଜର୍ମ ପାୱଡର ର ବ୍ୟବହାର ବି କରି ପାରିବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *