ପୁଅଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି ଝିଅମାନେ

ttfytru dfgtr

ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ କି ଆମ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଝିଅ ଙ୍କୁ କଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରି ଥାନ୍ତି , ଆମେ ଜିନିଷ ମାନେ ବର୍ଡି ପାର୍ଟ ବିଷୟ ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହେଲେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ବି କହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କାରଣ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କୁ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧ୍ୟନ ସେ ଦେଖନ୍ତି । ତେବେ ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ସେହି ବିଷୟ ରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣ ରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଏମିତି 7 ଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଜାହା ଝିଅ ମାନେ ଲୁଚି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଚଉଡା କାନ୍ଧ ।hgfjiuol

ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ର କାନ୍ଧ ଚୈଡା ସେହି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଦିୱାନୀ ହୋଇ ଥାନ୍ତି ,ଦୁଇ ନମ୍ବର ରେ ରହିଛି ଛାତି ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ଛାତି ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଶିତ ହୋଇ ଥାଏ ସେହି ପରି ଭାବେ ଝିଅ ମାନେ ବି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଛାତି କୁ ଦେଖିଲେ ରହି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେଖା ରୁ ହିଁ । ତିନି ରେ ରହିଛି ମହିଳା ମାନେ ପୁରୁଷ ର ଓଠ କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରି ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଓଠ ଯଦି ଲାଲ୍ ହୋଇ ଥାଏ ତେବେ ମହିଳା ମାନେ ଓଠ ରେ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି।hdyjio

କଣ ଆପଣ ମାନେ ଏହି କଥା କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଆଖି ରୁ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେହି ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନଜର ଦେଖୁଛି ବା ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ରେ ସ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରି ଥାଏ  ସେହି ବନ୍ଧୁଗଣ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ବେଳେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ହେଲା  ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତି ।fdgsdrty

ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ର କାନ୍ଧ ଚୈଡା ସେହି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଦିୱାନୀ ହୋଇ ଥାନ୍ତି ।  ଛାତି ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ଛାତି ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଶିତ ହୋଇ ଥାଏ ସେହି ପରି ଭାବେ ଝିଅ ମାନେ ବି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଛାତି କୁ ଦେଖିଲେ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ  ,ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *