ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ଙ୍କ 15 ଟି ଲକ୍ଷଣରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଜାହା ଜାଣିଲେ ହୋଇ ପାରେ କିଛି ଏମିତି

iirdshjhj

ଆଜି ଆମେ ଏହି ଠାରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବା କି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କିପରି । ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଶମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ର କଥା କହିବା ତେବେ କିଛି ଝିଅ ମାନେ ଏପରି ବି ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ଏବଂ ବାପ ଘରେ ଧନ ର ବର୍ଷା ହୋଇ ଥାଏ । ଏହି ପରି ଝିଅ ମାନେ ଯେଉଁ ଠାରେ ବି ରହି ଥାନ୍ତି ସେହି ଠାରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ । ଏହି ପରି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗର ଆକାର ରୁ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡି ଥାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଜାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣି ପାରିବେ କି ସେହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ।iyfhseAwe

ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସୁ ଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କ କାନ ଟିକିଏ ଲାଲ୍ ଏବଂ ତଳ ଆଡକୁ ମୁନୁଆ ହୋଇ ଥାଏ । ଏବଂ ଉପର ଆଡକୁ ଓସାରିଆ ମୋଟା ହୋଇ ଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇ ଥଛାନ୍ତି ସେମାନ ଙ୍କ ହାତ ଲମ୍ଭା ହୋଇ ଥାଏ । ସେହି ପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାଭି ଗଭୀର ହୋଇ ଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି । ସେହି ପରି ଭାବେ ଜନ୍ମ ରୁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ର ଧଳା ଅଂଶ ଟି ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧଳା ହୋଇ ଥାଏ ।gfkiihglhsd

ସେହି ପରି ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପର କୁ ଉଠି କରି ଟିକିଏ ଲଗା ଲଗି ହୋଇ ଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି , ସେହି ପରି ଭାବେ କମର ରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ର ତୀଳ ରହି ଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସଂଙ୍କେତ ଦିଅନ୍ତି ।ସେହି ପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଦ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିକଣ ହୋଇ ଥାଏ ସେମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇ ଥାନ୍ତି ,

ସେହି ପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ କପାଳ ବାହାର ଆଡକୁ ରହି ଥାଏ ସେମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି । ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଆଇବୃ ମଧ୍ୟ ରେ କଳାଜାୟୀ ରହି ଥାଏ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ପରି ଭାବେ ଚକଣ ଏବଂ ଲାଲ୍ ଜିଭ ଥିବା ଝିଅ ମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି ଛୋଟ ବେକ , ଲାଲ୍ ଓଠ ।jfyizfhgx

ପାଦ ରେ ସଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ଏବଂ ଫୁଲ ଚିହ୍ନ , ତଥା ସର୍ପ ଆକାର ଚିହ୍ନ ରହି ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣ ରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି, ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *