ରୋଷେଇ ଘରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତି କାମ ଘର କୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଫସିବ ଯେ କେବେ ଯିବାର ନାମ ନେବ ନାହିଁ

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରୋ ଇ ଘରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଘରେ ବଢି ଥାଏ ଦାରିଦ୍ରତା ହୋଇ ଥାଏ ସବୁ ବେଳେ ଧନ ର ଅଭାବ , ରୋଷେଇ ଘର କୁ ନେଇ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଆମର ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରେ ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରା ଜାଇଛି । ତଥା ଏହି ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଁ ଥିରେ ଆମ ଘର ରେ ଅସାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଏ , ଏବଂ ମାତା ଅର୍ଣ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଥାନ୍ତି , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କୁ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ , କିଛି ମହିଳା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବ ରୁ ନା ହିଁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନା ହିଁ ହାତ ଧୋଇ ଥାନ୍ତି ତଥା ସେମାନେ ନିଜର ଛୁଟି ରେ ମୁହଁ ରେ ହାତ ମାରି ରୋଷେଇ କରି ଥାନ୍ତି । ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଦୋଷିତ ହୋଇ ଥାଏ , ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଅର୍ଣ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣା ବି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଥାନ୍ତି , ଏମିତି ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଥାଏ , ଏମିତି ଘରେ ରହୁ ଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ କୈଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ, ଏବଂ ରାହୁ କେତୁ ଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡି ଥାଏ  ସେହିଥି ପାଇଁ ସବୁ ବେଳେ ହାତ ଧୋଇ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରି ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏମିତି କରିଲେ ମାତା ଅର୍ଣ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଶିଘ୍ର ଖୁସୀ ହୋଇ ଥାନ୍ତି , ଏବଂ ଘରେ ଖୁସୀ ର ବାସ ହୋଇ ଥାଏ । ସେହି ପରି ଦୁଇ ରେ ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନ କୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରେ ଆପଣ ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁ ଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ କୁ ସବୁ ବେଳେ ସଫା ରହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ କେତୁ ଙ୍କ ର ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ ,ହେଲେ ଏମିତି ନ ହେଲେ ଶନି ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଘରେ ରୋଜଗାର କରୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡି ଥାଏ ପୂରା ଘର ଧିରେ ଧିରେ ନିର୍ଧନ ର ଶୀକାର ହୋଇ ଥାଏ । ସେମିତି ରେ ବହୁତ ସମୟ ରେ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳି ଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବହୁତ  ଖରାପ୍ କାମ  ଯେମିତି ରୋମାନ୍ସ ଆଦି କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏହି ପରି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ଣୀ ଙ୍କ ପ୍ରେବଳ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ , ସବୁ ସମୟ ରେ ରୋଷେଇ ଘର କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *