ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ସହ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆଡେ ନଜର ଯିବ ନାହିଁ

ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବ ରୁ ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଝଗଡା କରିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ ।,ପତି ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ସଂମ୍ପର୍କ ରେ ସାମାନ୍ୟ କଳି ଝଗଡା ସବୁ ସମୟ ରେ ଲାଗି ରହି ଥାଏ , ହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ରେ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡା ବି ଗୋଟିଏ ବଡ ଝଗଡା ର ରୂପ ନେଇ ଥାଏ । ଏପରି କି ସେମାନେ ଛାଡ ପତ୍ର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଆସି ଥାଏ । କଳି ଝଗଡା ଦ୍ୱରା ମାନଶୀକ ଦୁସ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେମିତି ରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଟିପ୍ସ ବିଷୟ ରେ କହିବୁ ଯେଉଁ ଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଙ୍କୁ ଖୁସୀ ରେ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସୀ ଦେଇ ପାରିବେ । ତେବେ ପତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ନେଇ ଏତେ ପରିମାଣ ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ନିଜର କାମ କୁ ହିଁ ପ୍ରାୟରିଟି ଦେଇ ଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମୟ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ରାତି ରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବ ରୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଭଲ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ।  ପତ୍ନୀ ଙ୍କର ସେବା ଯଦି ପତି ଦେଖୁ ଥାନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଦିନ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ରେ ଥକି ଜାଇ ଥାନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସେବା କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ଥାଏ । କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା କୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସୀ କରାନ୍ତୁ । ସେହି ପରି ଦୁଇ ରେ ହେଲା ପ୍ରେମ ରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କପିବେ ଏକ ଗବେଶଣା ରୁ ଜଣା ପ଼ଡିଛି କି ଆପଣ ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଜର ପାର୍ଟନର ଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସଂମ୍ପର୍କ ସଠିକ୍ ରହି ଥାଏ । ସେହି ପରି ଜିବନ ରେ ଟିକିଏ ହସ ମଜାକ୍ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ତେଣୁ ରାତି ରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବ ରୁ ଆପଣ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ମଜାକ୍ ବି କରି ପାରିବେ ,ଏମିତି କରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନନର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସୀ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ସେହି ପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟ ରେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଙ୍କୁ ରାତି ସମୟ ରେ ଛୋଟ ପିଲା ଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗପ ଆଦି କହି ପାରିବେ , ଏହା ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ରହି ଥିବା ପ୍ରେମ ସଂମ୍ପର୍କ ବଢି ଜାଇ ଥାଏ , ଏବଂ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ଦୂରେଇ କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆଡ କୁ ବି ନଜର ପକାନ୍ତି , ସେମାନେ କବେଳ ସବୁ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ହିଁ ଖୋଜି ଥାନ୍ତି ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *