ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଲାଗିବ ମହାପାପ

OLIUOIRRW

ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ବିନା ବସ୍ତ୍ର ରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ମନା କରା ଯାଏ । ସେମିତି ରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଫେସନ ହୋଇ ସାରି ଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ମାନେ ଏବେ ଟି ପିସ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଧୋଇବା ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ,ତେବେ ଏହି ସବୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲଜ୍ୟା କହି ଲୁଚେଇ ଦେଉ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସବୁ ଦେଖେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆମେ ଆଜି କହିବୁ କି ଏହି ପରି ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ସବୁ କ୍ଷେତି ହୋଇ ଥାଏ ,ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେମିତି ରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ମାନେ ଦିନ ରେ ଗାଧୋଇବା କୁ ମହତ୍ୱ ଦେଇ ଥାନ୍ତି ।GDSHRFSHJ

ସେମିତି ରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଦିନ ଗାଧୋଇ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଆମର ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇ ଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପରିସ୍କାର ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ରୁ ଦୂର ହୋଇ ଥାଏ  ସେମିତି ରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ରେ କହିବା ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ରେ କୁହା ଯାଏ କି ଆମର ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ ସମୟ ରେ ଆମ ଚାରି ପାଖେ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଥାନ୍ତି । ବିନା ବସ୍ତ୍ର ରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ପଡେ । ଜାହାର ପ୍ରଭାବ ର ଆମର ଜିବନ ରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇ ଥାଏ ।DFDSHJFK

ସେମିତି ରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପିତୃ ପୁରୁଷ ଙ୍କ ଆଶ୍ରୀବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ଥାଏ । ସେହିଥି ପାଇଁ କେବେ ବି ବିନା ବସ୍ତ୍ର ରେ ଗାଧୋଇବା କଥା ନୁହେଁଁ , ସେହି ପରି ବେଳେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଏହି ବିନା ବସ୍ତ୍ର ରେ ଗାଧୋଇବା ବିଷୟ ରେ ଆମର ଲାଲ୍ କିତାବ୍ ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହି ଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଦେହ ରେ ବାଥୁରୁମ୍ ବା କୈଣସି ବି ସ୍ଥାନ ରେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ନାନ କରି ଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇ ଥାଏFDFHDTK

ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଜାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ସଠିକ୍ ନ ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଉପୁଜିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ତଥା ଏହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ପ୍ରିଡା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ .ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *