ଏହି ଗୋଟିଏ ( ମନ୍ତ୍ର ) – 3ଥର କହିଲେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ

grtfhgkh

ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡେଉଁଛି ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭାଉଉ ଦେଉ ନାହିଁ , ବାସ୍ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା କୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ସେହି ବିଷୟ ରେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଥା ହେବା , ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଦୁଇଟି କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଝିଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସି ଲାଇନ୍ ମାରିବ  ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଝିଅ କୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି , ଏବଂ ଲାଇନ୍ କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଆସୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଙ୍କୁ ସବୁ ବେଳେ ଯୋକର ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେ ଜୁଆଡେ ଯାଉଛିdvgfdxghjgk

ଆପଣ ବି ସେହି ଆଡେ ଯାଉ ଥିବାରୁ ଏମିତି କହୁଛି  ତେବେ ଭାଈ ଏମିତି ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡନ୍ତୁୁ । ଏ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ,ତେବେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାହା କହିବୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ସୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କାମ କଣ ସେହି ଯୋକର ରୁ ବାହାରୀ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ କାମ ର ଯୋଗ ଦାନ କରନ୍ତୁ , ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ସେହି ଯୋକର କେଟାଗୋରୀ ରେ ରହି ଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବେ କେମିତି ।dgfjgjk,hl

ଏହା ପରେ ରହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେହି ଝିଅ କୁ ଯେଉଁ ସବୂୁ ରେସ୍ପନ କରୁ ଥିଲେ ବର୍ତମାନ ସମୟ ରେ ଆପଣ ମାନେ ସେହି ସବୁ କୁ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ , ଜାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ ଭାବିବ ହଠାତ୍ ଏମିତି କଣ ହେଲା କି ଆପଣ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ ହୋଇ ଗଲ ,ଏବଂ ଆପଣ ଙ୍କ ଜିବନ ରେ ଆଉ କିଛି ସିକ୍ରେଟ ରହିଛି କି ସେ ଏମିତି ହିଁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କେବେ କାହା ବିଷୟ ରେ ଅଧିକ କିଛିgfjfghkjhlk

ଭାବି ଥାଉ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବଢିବା ରେ ଲାଗି ଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ପର କଥା ହେଲା କି ଆପଣ ମାନେ ଝିଅ ଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ କୁ ବଢାନ୍ତୁ । ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରି କାମ ପସନ୍ଦ ସେହି ପରି କାମ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ,ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ କି ସେହି ଝିଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବହୁତ ପରିମାଣ ରେ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ,ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *